Dagindeling Mannendag 2020

Thema: Goeie Genade...

U bent vanaf 08:45 uur van harte welkom. Dan kunt u zich inschrijven, betalen en genieten van een kopje koffie of thee.

Om 9.30 uur zal het officiële gedeelte starten.

Om ± 12.15 uur zullen we gezamelijk lunchen. Tijdens en na deze lunch en ook tijdens de pauzes is er alle ruimte voor ontmoeting waarbij er met elkaar gesproken en naar elkaar geluisterd kan worden. Veel mannen ontmoeten elkaar als op een reünie.

Wij willen dus in het ochtendprogramma door de spreker zoveel mogelijk het thema laten uitwerken en aan bod laten komen. Wellicht dat tijdens de ochtend wat interactie tussen de spreker en luisteraars kan plaatsvinden. Dit is afhankelijk van de spreker hoe hij zijn tijd heeft ingedeeld.

uiterlijk 15:00 uur zal het kerkgebouw worden gesloten.