DV 4 februari 2023: Mannendag in Ouddorp.

Spreker Jacques Brunt neemt ons deze dag mee het thema ‘Heilige boontjes - misvatting of werkelijkheid?'

We worden over het algemeen liever niet gezien als heilig boontje. Toch hebben we deze term in een bepaalde situatie misschien wel eens te horen gekregen. Goed om het begrip ‘heiligheid’ eens nader onder de loep te nemen.

Heilig is datgene wat zich onderscheidt van het opgaan in de massa, van onzuiverheid, onreinheid en zonde. Heiligheid verwijst ten diepste naar God als de Ene die geheel anders is dan, of losstaat van, de wereld. Het lijkt onmogelijk dat dit begrip op ons van toepassing zou kunnen zijn.

 

Door Petrus (1 Petrus 1:14-16) worden we echter met onze neus op de feiten gedrukt: Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, wordt zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel, want er staat geschreven: 'Wees heilig, want Ik ben heilig'.

 

Jacques Brunt

Jacques Brunt zal het thema verder met ons uitdiepen. Jacques is een christelijk spreker. Hij is actief als oudste in zijn thuisgemeente in Alblasserdam. Jacques spreekt tijdens tal van samenkomsten in veel plaatsen in Nederland en deelt regelmatig Bijbelstudies en andere christelijke overdenkingen via zijn YouTube-kanaal en zijn website. Meer informatie is te vinden op www.jacquesbrunt.nl.